Øygarden tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Blombakkane 77, 5353 Straume

Telefon

56 31 72 00

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.oey@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Straume terminal, Storhilleren. 
Gratis parkeringsplassar ved tannklinikken. Lading for elbil. 

Klinikkleiar

Ellen Holmemo

Tannhelseområde

Sentrum tannhelseområde