Osterøy tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Solbjørgsdalen 12, 5282 Lonevåg

Telefon

56 19 20 70
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.oster@vlfk.no

Universell utforming

Meir informasjon om klinikken si utforming finn du her: Bygg for alle

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Hatland skulesenter
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Lise Marthe Krogenes

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde