Os tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Brugata 28, 5203 Os

Telefon

56 57 03 50
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.os@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Osøyro
Tidsavgrensa gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Mariel Valle Hansen

Tannhelseområde

Sentrum tannhelseområde