Os tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Brugata 28, 5203 Os

Telefon

56 57 03 50

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.os@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Osøyro.
Tidsavgrensa gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Martha Sørensen

Tannhelseområde

Sentrum tannhelseområde