Odda tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Kremarvegen 8, 5750 Odda

Telefon

53 65 06 60
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.odd@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Røldalsvegen, Odda rådhus
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Linda Stadheim Valland (permisjon)
Martha Nødtvedt Sandven (klinikk-koordinator)

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde