Odda tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Kremarvegen 8, 5750 Odda

Telefon

53 65 06 60

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.odd@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Røldalsvegen, Odda rådhus.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Linda Stadheim Valland

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde