Nordhordland tannklinikk

Nordhordland tannklinikk erstattar Knarvik og Frekhaug tannklinikkar.

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø

Telefon

56 35 12 10

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.nhl@vlfk.no 

Kart

Nordhordland tannklinikk er samlokalisert med Region Nordhordland Helsehus.

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass er Knarvik senter. Parkeringsanlegg i underetasjen til helsehuset.

Klinikkleiar

Harald Isdal Kvamme

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde