Nordfjordeid tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Bøen 4, 6770 Nordfjordeid

Telefon

57 63 69 30

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.nord@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Nordfjordeid rutebilstasjon, Korsen.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Kristin Lefdal

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde