Manger tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Radøyvegen 1621a, 5936 Manger

Telefon

56 37 31 68
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.man@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Smiths pensjonat
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Harald Isdal Kvamme

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde