Lindås tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Kolåsvegen 5, 5955 Lindås

Telefon

56 36 02 17
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.lin@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Lindås senter
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Harald Isdal Kvamme

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde