Lærdal tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Øyraplassen 8, 6886 Lærdal

Telefon

 57 63 68 45

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.lerd@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Lærdal rådhus. 
Gratis parkering ved tannklinikken. 

Klinikkleiar

Mona Nilsen

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde