Langevåg tannklinikk

Opningstid

Langevåg tannklinikk er bemanna med tannlege og tannpleiar frå Sveio og Bremnes tannklinikkar. Det inneber at tannklinikken er open enkelte dagar i veka og opningstida kan variere. Ta kontakt med Bremnes tannklinikk (tlf.: 53 42 20 30) for meir informasjon.

Adresse

Vestvikvegen 2, Bygdatunet, 5443 Bømlo

Telefon

90 89 84 96/53 42 20 30
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.brm@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Kåso, Langevåg
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Eli Karin Sveen

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde