Husnes tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Stølshaugvegen 3, 5460 Husnes

Telefon

53 47 57 50

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.hus@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Husnes helsesenter.
Nokre gratis parkeringsplassar ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Anne Sigrid Totland

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde