Høyanger tannklinikk

Opningstid

Kl. 08.00–15.30

Besøksadresse

Hjetland, 6993 Høyanger

Postadresse

Postboks 193, 6991 Høyanger

Telefon

57 63 70 70
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.hoya@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Høyanger vidaregåande skule
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Hildegunn Norevik Løland

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde