Hardbakke tannklinikk

Opningstid

Hardbakke tannklinikk er bemanna med tannlege og tannpleiar frå Hyllestad tannklinikk. Det inneber at tannklinikken er open enkelte dagar i veka og opningstida kan variere. Ta kontakt med Hyllestad tannklinikk (tlf.: 57 78 86 22) for meir informasjon

Adresse

Storehaugen 4 D, 6924 Hardbakke

Telefon

57 63 68 85

E-post

Du kan ta kontakt med tannklinikken på e-post: post.hyll@vlfk.no. Ved akutt behov for tannhelsetenester eller avbestilling av time same dag, ta kontakt per telefon og ikkje e-post.

Sende inn sensitiv informasjon

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Dersom du må sende inn dokument elektronisk med helse- eller andre personsensitive opplysningar, så kan du gjere det via nettsida til fylket: send post på ein sikker måte.

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Hardbakke skule
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Martha Rolland Jacobsen

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde