Hardbakke tannklinikk

Opningstid

Hardbakke tannklinikk er bemanna med tannlege og tannpleiar frå Hyllestad tannklinikk. Det inneber at tannklinikken er open enkelte dagar i veka og opningstida kan variere. Ta kontakt med Hyllestad tannklinikk (tlf.: 57 78 86 22) for meir informasjon

Adresse

Storehaugen 4 D, 6924 Hardbakke

Telefon

57 63 68 85
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.hyll@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Hardbakke skule
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Martha Rolland Jacobsen

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde