Gaupne tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Øyagata 12a, 6868 Gaupne

Telefon

57 63 68 30
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.gaup@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Gaupne
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Dorthe Grønsberg

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde