Fyllingsdalen tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Folke Bernadottes veg 38, 5147 Fyllingsdalen 

Telefon

55 50 88 10
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

Fyllingsdalen.Tannklinikk@vlfk.no

Universell utforming

Meir informasjon om klinikken si utforming finn du her: Bygg for alle

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Oasen terminal B
Avgiftsparkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Huong Truong

Tannhelseområde

Sentrum tannhelseområde