Førde tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Naustdalsvegen 1b, 6800 Førde

Telefon

57 72 14 20
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.ford@vlfk.no

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Førde rutebilstasjon, Øyrane
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Åsta Vaim

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde