Førde tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Naustdalsvegen 1b, 6800 Førde

Telefon

57 72 14 20

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.ford@vlfk.no

Kart

 

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Førde rutebilstasjon, Øyrane. 
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Åsta Vaim (konstituert)

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde