Førde tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Langebruvegen 76, 6800 Førde

Telefon

57 72 14 20

E-post

Du kan ta kontakt med tannklinikken på e-post: post.ford@vlfk.no. Ved akutt behov for tannhelsetenester eller avbestilling av time same dag, ta kontakt per telefon og ikkje e-post.

Sende inn sensitiv informasjon

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Dersom du må sende inn dokument elektronisk med helse- eller andre personsensitive opplysningar, så kan du gjere det via nettsida til fylket: send post på ein sikker måte.

Kart

 

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Førde rutebilstasjon
Ikkje parkeringsplassar ved tannklinikken - kun parkering for rørslehemma og moglegheit for av- og påstiging. 

Klinikkleiar

Åsta Vaim

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde