Florø tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Postboks 1064, Evja
6909 Florø

Telefon

57 74 66 80
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.flro@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: AMFI Florø, Miljøhuset i Flora
Båt: Florø kai
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Janne Edith Haugen

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde