Eivindvik tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik

Telefon

57 63 68 90
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.eivi@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Eivindvik kommunehus
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Harald Isdal Kvamme

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde