Eivindvik tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik

Telefon

57 63 68 90

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.eivi@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Eivindvik kommunehus. 
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Harald Isdal Kvamme

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde