Eikelandsosen tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Leiro 43, 5640 Eikelandsosen

Telefon

56 58 20 70

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.els@vlfk.no

Universell utforming

Meir informasjon om klinikken si utforming finn du her: Bygg for alle

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Eikelandsosen, ved Elmo.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Martha Sørensen

Tannhelseområde

Sentrum tannhelseområde