Bremanger tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Grotlevegen 156
6727 Bremanger

Telefon

57 63 68 80

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.brem@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Hauge, Hauge skule. 
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Janne Edith Haugen

Tannhelseområde

Nord tannhelseområde