Austevoll tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Kleivhaugen 4, 5392 Storebø

Telefon

56 18 05 74

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.aust@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Austevoll ungdomsskule.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Tonje Lundin

Tannhelseområde

Sentrum tannhelseområde