Austevoll tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Kleivhaugen 4, 5392 Storebø

Telefon

56 18 05 74
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.aust@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Austevoll ungdomsskule
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Tonje Lundin

Tannhelseområde

Sentrum tannhelseområde