Årstad tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Årstadvegen 21, 5009 Bergen

Telefon

55 20 64 50
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.aart@vlfk.no

Universell utforming

Meir informasjon om klinikken si utforming finn du her: Bygg for alle

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Statsarkivet. 
Nokre gratis parkeringsplassar ved tannklinikken. NB! Hugs å hente parkeringsbevis inne på tannklinikken

Klinikkleiar

Hazel Axinto Rødseth

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde