Årdal tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Storevegen 26, 6884 Øvre Årdal

Telefon

57 66 30 44
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.arda@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Øvre Årdal, Torget. 
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Mona Nilsen

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde