Prisar for dei vanlegaste tannbehandlingane

Oversikt over prisar for dei mest vanlege tannhelsetenestene for vaksne betalande pasientar. Prisane gjeld frå 01.01.2023.

Takst-nummer Type behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar
1 Undersøking 755 755
6 Lokal og regional bedøving 200 200
101 Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling 1085 1085
201 Lita fylling (ei flate) 1085  
202 Mellomstor fylling (to flater) 1425  
203 Stor fylling (tre flater) 1825  
310 Heil over- eller underkjeveprotese (import) 6520 (utan teknikarkostnad)  
401 Ukomplisert trekking av tann eller rot 1085  
501 Periodontal behandling av marginal periodontitt (30-59 minutts seanse) 1225 1225
802 Tannrøntgen (per bilde) 140 140
2000 Honorar ved ikkje møtt til time 1085 1085
2001 Timehonorar 2175 1520
  Fakturagebyr 105 105