Prisar for dei vanlegaste tannbehandlingane

Oversikt over prisar for dei mest vanlege tannhelsetenestene for vaksne betalande pasientar. Prisane gjeld frå 01.01.2024.

Takst-nummer Type behandling Pris hos tannlege Pris hos tannpleiar
1 Undersøking 785 785
6 Lokal og regional bedøving 210 210
101 Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling 1125 1125
201 Lita fylling (ei flate) 1125  
202 Mellomstor fylling (to flater) 1480  
203 Stor fylling (tre flater) 1895  
310 Heil over- eller underkjeveprotese (import) 6770 (utan teknikarkostnad)  
401 Ukomplisert trekking av tann eller rot 1125  
501 Periodontal behandling av marginal periodontitt (30-59 minutts seanse) 1270 1270
802 Tannrøntgen (per bilde) 145 145
2000 Honorar ved ikkje møtt til time 1125 1125
2001 Timehonorar 2260 1580
  Fakturagebyr 110 110