Statistikk over tilskotsforvaltning

Fylkeskommunen forvaltar ei rekkje tilskot. Vi har utvikla eit dashboard for rapportering frå desse. Første dashboard ut er for bedriftsintern opplæring (BIO-midlar). Fleire dashboard kan kome til seinare.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)

                                                                          (trykk på pila for å opne i fullskjermmodus)