Kontakt og bestilling - kart-, statistikk- og analysearbeid

Vestland fylkeskommune skal bidra til god kunnskaps- og kompetanseutvikling som skal tene heile vestlandssamfunnet.

Dersom du representerer ein kommune, eit regionråd eller annan offentleg aktør, eller dersom du jobbar i fylkeskommunen, og har behov for støtte til statistikk, kart eller analysar, kan du ta kontakt med oss.

Analyserådgjevarar
Mie Dahl Pind, rådgjevar, Leikanger
Mob 45 11 82 31
E-post: mie.dahl.pind@vlfk.no
Fagfelt: Folkehelse, demografi, statistikk

Turid Skrede, seniorrådgjevar, Leikanger                                                       
Mob: 99 24 65 50                                                                                               
E-post: turid.skrede@vlfk.no                                                                           
Fagfelt: Idrett og fysisk aktivitet, helsefremjande folkehelsearbeid, statistikk og metode