Kontakt og bestilling - kart-, statistikk- og analysearbeid

Dersom du representerer ein kommune, eit regionråd eller annan offentleg aktør, eller dersom du jobbar i fylkeskommunen, og har behov for støtte til statistikk, kart eller analysar, kan du ta kontakt med oss.

Organisering av statistikk, kart og analyse i Vestland fylkeskommune

Alle avdelingar i Vestland fylkeskommune bidreg med kunnskapsproduksjon.

Ta gjerne kontakt om det er noko du ikkje finn!

Analyserådsjevarar i avdeling for næring, plan og innovasjon, seksjon for plan, klima og analyse

Avdeling for for næring, plan og innovasjon, seksjon for plan, klima og analyse har eit spesielt ansvar for lovpålagde statistikk- og analyseoppgåver knytt til folkehelse og regional planlegging.

James Holtom, seniorrådgjevar, Bergen
Mobil: 90 86 14 68
E-post: james.holtom@vlfk.no
Fagfelt: GIS og Web-GIS

Kjetil Lygre, seniorrådgjevar, Bergen
Mobil: 
E-post: kjetil.lygre@vlfk.no
Fagfelt: statistikk og analyse, klima

Marthe Rosenvinge, seniorrådgjevar, Bergen
Mobil: 91 56 49 26
E-post: marthe.rosenvinge@vlfk.no
Fagfelt: statistikk og analyse

Mie Dahl Pind, rådgjevar, Leikanger
Mobil: 45 11 82 31
E-post: mie.dahl.pind@vlfk.no
Fagfelt: statistikk og analyse, folkehelse

Vegard Eriksen, seniorrådgjevar, Bergen
Mobil: 48 02 88 69
E-post: vegard.eriksen@vlfk.no 
Fagfelt: GIS og analyse

Analyserådsjevarar i avdeling for næring, plan og innovasjon, seksjon for forsking, kompetanse og internasjonalisering

Nikolai Park Foss, rådgjevar, Bergen
Mobil: 92 86 39 55
E-post: nikolai.foss@vlfk.no
Fagfelt: statistikk og analyse, næring og kompetanse

Analyserådsjevarar i avdeling for opplæring og kompetanse, seksjon for kompetanse 

Stig Arne Vestøl Aasland, seniorrådgjevar, Bergen
Mobil: 96 94 29 25
E-post: stig.arne.vestol.aasland@vlfk.no
Fagfelt: statistikk og analyse, opplæring og kompetanse