Spørsmål og interpellasjonar

I samband med dei politiske møta, kan politikarane stille spørsmål til utvalsleiar. Svaret kjem som regel i førstkomande møte.

Både spørsmålet eller interpellasjonen og svaret frå utvalsleiar blir lagt ut på saklista til det politiske møtet der det er svart ut. Alle politiske møte i Vestland fylkeskommune er tilgjengelege i den politiske møtekalenderen. 

Politisk møtekalender for Vestland fylkeskommune.

Lurer du på noko, eller er det noko du ikkje finn, ta kontakt med politisk sekretariat ved å sende ein e-post til politisk@vlfk.no.