Spørsmål og interpellasjonar

Oversikt over interpellasjonar og spørsmål stilt til dei politiske møta i fylkestinget, fylkesutvalet, og dei fire hovudutvala.

I samband med dei politiske møta, kan politikarane stille spørsmål til utvalsleiar. Svaret kjem som regel i førstkomande møte. Her er ei oversikt over spørsmål.

Fylkestinget 16. og 17. juni 2021

Alle interpellasjonar med svar

Alle spørsmål med svar

Fylkestinget 9. og 10. mars 2021

Alle interpellasjonar og spørsmål til fylkestinget med svar

Fylkestinget 15. og 16. desember 2020

Oversikt over alle interpellasjonar og spørsmål til fylkestinget med svar

Fylkestinget 29. og 30. september 2020

Oversikt over alle interpellasjonar og spørsmål til fylkestinget med svar

Fylkestinget 9. og 10. juni 2020

Interpellasjonar til fylkestinget

Klementsen (FNB) - Behov for å verne om varslingsinstituttet, med svar frå fylkesordføraren

Hæggernes (PP) - Ubåtvraket ved Fedje, med svar frå fylkesordføraren

Pombe - SV - Mineralelektrifisering, med svar frå fylkesordføraren

Spørsmål til fylkestinget

Spørsmål frå Tomren(MDG) - om rasisme, med svar frå fylkesordføraren

Fylkestinget 3. og 4. mars 2020

Interpellasjonar til fylkestinget onsdag 4. mars 2020

Marianne Sæhle (SV): Beredskapsplanar for dei vidaregåande skulane

Svar frå fylkesordførar

Stian Davies (A): Vestland fylkesting må erklære ei klima- og økologisk krise

Svar frå fylkesordførar

Åsmund Berthelsen (SV): Om oppretting av mineralråd er i strid med kommunelova

Svar frå fylkesordførar

Noralv Distad (H): Rutetilbod til bygder som vert råka av stengde fylkesvegar

Svar frå fylkesordførar

Terje Kollbotn (R): Nei til uønska vindkraftanlegg i Vestland

Svar frå fylkesordførar

Spørsmål til fylkestinget onsdag 4. mars 2020

Tor André Ljosland (KrF): Rutine for varsling av alvorleg IKT-svikt

Svar frå fylkesordførar

Sigbjørn Framnes (Frp): Kostnader til fergedrift for perioden 2015-20

Svar frå fylkesordførar

Marthe Hammer (SV): Hordfast og statlig plan

Svar frå fylkesordførar

Anne Gine Hestetun (A): Kollektivtilbod i Sædalen

Svar frå fylkesordførar

Svein Halleraker (H): Fiskerihavner i Vestland

Svar frå fylkesordførar

Alfred Bjørlo (V): Skaffe læreplassar til lærlingar

Svar frå fylkesordførar

Sigrid Brattabø Handegard (Sp): Realisering av Bømlo havn

Svar frå fylkesordførar

Jeanette Syversen (R): Ansvar for fiskerihamner

Svar frå fylkesordførar

Fylkesutvalet tysdag 21. september 2021

Spørsmål frå Klementsen (UA) - Seriøsitetsbestemmelse - lovverk

Fylkesutvalet tysdag 24. august 2021

Spørsmål frå Hammer (SV) - Trolleybussen Laksevåg

Spørsmål frå Hammer (SV) - kven avgjer om ein kjem inn under ordninga TOO tannhelse

Spørsmål frå Brosvik, KrF - Landslina for tunge køyretøy

Spørsmål frå Andersen (FNB) - Førebygging og beredskap ved tunnelbrann

Svar på alle spørsmål til fylkesutvalet 24. august 2021

Fylkesutvalet tysdag 1. juni 2021

Alle tre spørsmål med svar

Fylkesutvalet tysdag 11. mai 2021

Spørsmål frå Andersen (FNB ) - Manglande oppslutnad rundt Vestland

Spørsmål frå Bjørlo (V) - om framdrift for Atløysambandet

Spørsmål frå Bjørkly (H) - opplæringstilbod idrett

Svar på alle tre spørsmål

Fylkesutvalet fredag 26. mars 2021

Spørsmål frå Hammer (SV) - tannhelse

Svar på spørsmålet

Fylkesutvalet tysdag 9. februar 2021

Alle spørsmål med svar

Fylkesutvalet tysdag 19. januar 2021

Alle spørsmål med svar

Fylkesutvalet torsdag 26. november 2020

Spørsmål frå Arve Helle, A: Omstillingsarbeid for å avgrense verknadane av nedbemanninga ved skipsverftet i Hyllestad?

Fylkesutvalet torsdag 29. oktober 2020

Spørsmål frå Arvid Helle om fordeling av fylkeskommunale arbeidsplassar og spørsmål frå partia A, Sp, KrF, MDG, V og SV om einerettar i drosjenæringa, med svar 

Fylkesutvalet tysdag 29. september 2020

Spørsmål frå Hammer (SV) - Tryggleik i trafikken

Svar på spørsmålet

Fylkesutvalet torsdag 18. juni 2020

Komplett oversikt over alle 7 spørsmål med alle svar til møtet

Spørsmål frå Hestetun (Ap) - bruk av biogass som drivstoff for dei fylkeskommunale bussrutene?

Spørsmål frå Distad (H) - Sommerjobber i Vestland fylkeskommune sommeren 2020

Spørsmål frå Søviknes (FrP) - Næringsvennlig holdning til restaurantnæringen – uteservering i Bergen Sentrum

Vedlegg til spørsmål frå Søviknes

Spørsmål frå Andersen (FNB) - Autopass på fylkesferjer og innføring av månadstak

Spørsmål frå Helle (Ap) - status i plan som skal regulere veg og gang- og sykkelveg i området Paradis i Bergen

Spørsmål frå Bjørlo (V) - om Kommunale næringsfond og korona

Spørsmål frå Hammer (SV) - pause og toalettforhold til bussjåførene ved endestopp på Kråkenes, Bergen

Fylkesutvalet måndag 8. juni 2020

Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Takstauken i fylkesvegferjer etter FT-sak 26/20. med svar frå fylkesordføraren

Fylkesutvalet torsdag 28. mai 2020

Spørsmål frå Gadolin (Ap) - disponering av ekstraordinære midlar til kompetansehevingstiltak

Fylkesutvalet torsdag 30. april 2020

Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Eivindvik tannklinikk

Fylkesutvalet fredag 14. februar 2020

To spørsmål: Frå Arve Helle, A: Spørsmål om tannklinikken i Ulvik og spørsmål frå Anne Gine Hestetun, A: Overtaking av Stordalsprosjektet på E 134 i Etne kommune ogvegskilt

Fylkesutvalet torsdag 30. januar 2020

Tre spørsmål med svar frå fylkesordførar: Linje 5 (Marthe Hammer, SV, Ny E39 Skei-Byrkjelo (Knut Inge Andersen, FNB, Trygg gjennomføring av russefeiringa (Silja Ekeland Bjørkly, H)

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 4. november 2020

Spørsmål frå Arve Helle (A )- Rutetilbodet til og frå Austevoll

Spørsmål frå Valvatne (A)- Faste sjåførar til TT-kjøyring

Spørsmål frå Høgli (MDG)- Julebelysning i Kong Oscarsgate i Bergen

Spørsmål frå Bjørkly (H) - Merkenamn og omprofilering av kollektiveininga

Spørsmål frå Aafløy(FNB) - Dekorbelysning

Spørsmål fra Helle(A) - Kollektivprisar

Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Oppfølgingsspørsmål, ungdomskort

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 3. juni 2020

Spørsmål frå Følling- SP - kapasitet på skuleskyss ved gjenopning av skulane.

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 13. mai 2020

Spørsmål frå Gunnar Moland (H) - Turistruten på Hardangerfjorden

Spørsmål frå Helle(A) - Stenging av fylkesvegar

Hovudutval for samferdsel og mobilitet onsdag 11. mars 2020

Spørsmål frå Hammer - SV - servicelinja

Spørsmål frå Gunnar Moland - H- Dårlig kommunikasjon mellom ulike kollektive transportmidler i Vestland

Spørsmål frå Brosvik- Krf - ungdomskort på snøggbåtene

Spørsmål frå Valvatne -A - FV 562 Askøy

Spørsmål frå Helle - A - hurtigbåt Bergen-Knarvik

Spørsmål frå Helle - A - kjempeanlegg Myrdal Åsane

Hovudutval for samferdsel og mobilitet torsdag 13. februar 2020

Spørsmål fra Aafløy (FNB) - utredning av trafikksikringstiltak på Fv. 546 ved Stend vgs

Spørsmål frå Helle (A) - ras på fylkesvegane - beredskap

Spørsmål fra Bjørkly (H) - autopass

Spørsmål fra Merkesdal (A) - utvida tilbod på hurtigbåt

Spørsmål frå Ekrheim (SP) - manglande korrespodanse Etne-Voss

Møte 15. januar 2020

Spørsmål frå Valvatne - A - Forlenge rute 700 i Sunnhordland

Spørsmål frå Aafløy - FNB - Ferde AS

Spørsmål frå Brosvik - KrF - Ferjetakstar

Spørsmål frå Hammer - SV - Overføring SSV - status på utstyr og folk

Spørsmål frå Kristensen - H - Stenging av Rugsundbrua i dårlig vær

Spørsmål frå Brosvik - KrF - Ungdomskort og ekspressbåt

Spørsmål frå Bjørkly (H) - Fergesituasjonen til og frå Fedje

Spørsmål frå Ekrheim (SP) - manglande korrespondanse Etne-Voss

Hovudutval for næring torsdag 4. juni 2020

Spørsmål frå Mark Taylor -MDG - endringer i forskriftene for regulering av fiske etter makrellstørje

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon torsdag 14. mai 2020

Spørsmål frå Morten Klemensten -FNB - Fremme industriklynger

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon torsdag 16. april 2020

Spørsmål frå Taylor MDG - RS 14/2020 Cruiseturisme

Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon torsdag 13. februar 2020

Spørsmål frå Hoff -H- vedrørende handlingsplan for landbruk

Svar frå fylkesdirektør