Spørsmål og interpellasjonar

Oversikt over interpellasjonar og spørsmål stilt til dei politiske møta i fylkestinget og fylkesutvalet.

I samband med dei politiske møta, kan politikarane stille spørsmål til utvalsleiar. Svaret kjem som regel i førstkomande møte. Her er ei oversikt over spørsmål til møte i fylkestinget og fylkesutvalet.

Fylkestinget 13., 14. og 15. juni 2023

Alle interpellasjonar og spørsmål med svar (pdf)

Fylkestinget 14 og 15. mars 2023

Alle intepellasjonar med svar (pdf)

Alle spørsmål med svar (pdf)

SI 1/2023: Interpellasjon frå Brosvik (KrF) - Nytenking og utvikling av helsefagarbeidartilbodet

SI 2/2023: Interpellasjon frå Hæggernæs - Vestland Et aldersvennlig fylke

SI 3/2023: Interpellasjon frå Distad (H) - Vestlandsopprøret

SI 4/2023: Interpellasjon frå Hammer (SV) - Styrk den offentlege tannhelsetenesta fyrst

Fylkestinget 14. og 15. desember 2022

Alle interpellasjonar og spørsmål til fylkestinget i desember 2022 med svar

Fylkestinget 28. og 29. september 2022

Interpellasjonar til fylkestinget

Spørsmål til fylkestinget

Alle interpellasjonar og spørsmål med svar

Fylkestinget 21. og 22. juni 2022

Alle spørsmål og interpellasjonar med svar frå fylkesordførar Jon Askeland

Fylkestinget 16. og 17. mars 2022

Alle interpellasjonar og spørsmål med svar frå fylkesordførar Jon Askeland

Fylkestinget 14. - 16. desember 2021

Alle interpellasjonar og spørsmål med svar

Fylkestinget 29. og 30. september 2021

Alle interpellasjonar og spørsmål med svar

Fylkestinget 16. og 17. juni 2021

Alle interpellasjonar med svar

Alle spørsmål med svar

Fylkestinget 9. og 10. mars 2021

Alle interpellasjonar og spørsmål til fylkestinget med svar

Fylkestinget 15. og 16. desember 2020

Oversikt over alle interpellasjonar og spørsmål til fylkestinget med svar

Fylkestinget 29. og 30. september 2020

Oversikt over alle interpellasjonar og spørsmål til fylkestinget med svar

Fylkestinget 9. og 10. juni 2020

Interpellasjonar til fylkestinget

Klementsen (FNB) - Behov for å verne om varslingsinstituttet, med svar frå fylkesordføraren

Hæggernes (PP) - Ubåtvraket ved Fedje, med svar frå fylkesordføraren

Pombe - SV - Mineralelektrifisering, med svar frå fylkesordføraren

Spørsmål til fylkestinget

Spørsmål frå Tomren(MDG) - om rasisme, med svar frå fylkesordføraren

Fylkestinget 3. og 4. mars 2020

Interpellasjonar til fylkestinget onsdag 4. mars 2020

Marianne Sæhle (SV): Beredskapsplanar for dei vidaregåande skulane

Svar frå fylkesordførar

Stian Davies (A): Vestland fylkesting må erklære ei klima- og økologisk krise

Svar frå fylkesordførar

Åsmund Berthelsen (SV): Om oppretting av mineralråd er i strid med kommunelova

Svar frå fylkesordførar

Noralv Distad (H): Rutetilbod til bygder som vert råka av stengde fylkesvegar

Svar frå fylkesordførar

Terje Kollbotn (R): Nei til uønska vindkraftanlegg i Vestland

Svar frå fylkesordførar

Spørsmål til fylkestinget onsdag 4. mars 2020

Tor André Ljosland (KrF): Rutine for varsling av alvorleg IKT-svikt

Svar frå fylkesordførar

Sigbjørn Framnes (Frp): Kostnader til fergedrift for perioden 2015-20

Svar frå fylkesordførar

Marthe Hammer (SV): Hordfast og statlig plan

Svar frå fylkesordførar

Anne Gine Hestetun (A): Kollektivtilbod i Sædalen

Svar frå fylkesordførar

Svein Halleraker (H): Fiskerihavner i Vestland

Svar frå fylkesordførar

Alfred Bjørlo (V): Skaffe læreplassar til lærlingar

Svar frå fylkesordførar

Sigrid Brattabø Handegard (Sp): Realisering av Bømlo havn

Svar frå fylkesordførar

Jeanette Syversen (R): Ansvar for fiskerihamner

Svar frå fylkesordførar

Fylkesutvalet 1. september 2023

Alle spørsmål med svar (pdf)

Fylkesutvalet 6. og 7. juni 2023

Alle spørsmål med svar (pdf)

Fylkesutvalet onsdag 12. april 2023

Alle spørsmål med svar (pdf)

Fylkesutvalet onsdag 8. mars 2023

Spørsmål med svar til fylkesutvalet 8. mars (pdf)

Fylkesutvalet måndag 12. desember 2022

Spørsmål med svar til fylkesutvalet 12. desember (pdf)

Fylkesutvalet tysdag 8. november 2022

Alle spørsmål med svar (pdf)

Fylkesutvalet onsdag 19. oktober 2022

Alle spørsmål med svar (pdf)

Fylkesutvalet onsdag 6. april 2022

Alle spørsmål med svar (pdf)

Fylkesutvalet tysdag 8. og onsdag 9. mars 2022

Alle fire spørsmål med svar (pdf)

Fylkesutvalet onsdag 9. februar 2022

Alle fire spørsmåla til fylkesutvalet med svara til fylkesordføraren er samla i dette dokumentet.

Fylkesutvalet onsdag  20. oktober 2021

Spørsmål frå Framnes (FrP) - Investering og driftskostnader for Bybanen til Åsane

Svar på spørsmål

Fylkesutvalet tysdag 21. september 2021

Spørsmål frå Klementsen (UA) - Seriøsitetsbestemmelse - lovverk

Fylkesutvalet tysdag 24. august 2021

Spørsmål frå Hammer (SV) - Trolleybussen Laksevåg

Spørsmål frå Hammer (SV) - kven avgjer om ein kjem inn under ordninga TOO tannhelse

Spørsmål frå Brosvik, KrF - Landslina for tunge køyretøy

Spørsmål frå Andersen (FNB) - Førebygging og beredskap ved tunnelbrann

Svar på alle spørsmål til fylkesutvalet 24. august 2021

Fylkesutvalet tysdag 1. juni 2021

Alle tre spørsmål med svar

Fylkesutvalet tysdag 11. mai 2021

Spørsmål frå Andersen (FNB ) - Manglande oppslutnad rundt Vestland

Spørsmål frå Bjørlo (V) - om framdrift for Atløysambandet

Spørsmål frå Bjørkly (H) - opplæringstilbod idrett

Svar på alle tre spørsmål

Fylkesutvalet fredag 26. mars 2021

Spørsmål frå Hammer (SV) - tannhelse

Svar på spørsmålet

Fylkesutvalet tysdag 9. februar 2021

Alle spørsmål med svar

Fylkesutvalet tysdag 19. januar 2021

Alle spørsmål med svar

Fylkesutvalet torsdag 26. november 2020

Spørsmål frå Arve Helle, A: Omstillingsarbeid for å avgrense verknadane av nedbemanninga ved skipsverftet i Hyllestad?

Fylkesutvalet torsdag 29. oktober 2020

Spørsmål frå Arvid Helle om fordeling av fylkeskommunale arbeidsplassar og spørsmål frå partia A, Sp, KrF, MDG, V og SV om einerettar i drosjenæringa, med svar 

Fylkesutvalet tysdag 29. september 2020

Spørsmål frå Hammer (SV) - Tryggleik i trafikken

Svar på spørsmålet

Fylkesutvalet torsdag 18. juni 2020

Komplett oversikt over alle 7 spørsmål med alle svar til møtet

Spørsmål frå Hestetun (Ap) - bruk av biogass som drivstoff for dei fylkeskommunale bussrutene?

Spørsmål frå Distad (H) - Sommerjobber i Vestland fylkeskommune sommeren 2020

Spørsmål frå Søviknes (FrP) - Næringsvennlig holdning til restaurantnæringen – uteservering i Bergen Sentrum

Vedlegg til spørsmål frå Søviknes

Spørsmål frå Andersen (FNB) - Autopass på fylkesferjer og innføring av månadstak

Spørsmål frå Helle (Ap) - status i plan som skal regulere veg og gang- og sykkelveg i området Paradis i Bergen

Spørsmål frå Bjørlo (V) - om Kommunale næringsfond og korona

Spørsmål frå Hammer (SV) - pause og toalettforhold til bussjåførene ved endestopp på Kråkenes, Bergen

Fylkesutvalet måndag 8. juni 2020

Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Takstauken i fylkesvegferjer etter FT-sak 26/20. med svar frå fylkesordføraren

Fylkesutvalet torsdag 28. mai 2020

Spørsmål frå Gadolin (Ap) - disponering av ekstraordinære midlar til kompetansehevingstiltak

Fylkesutvalet torsdag 30. april 2020

Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Eivindvik tannklinikk

Fylkesutvalet fredag 14. februar 2020

To spørsmål: Frå Arve Helle, A: Spørsmål om tannklinikken i Ulvik og spørsmål frå Anne Gine Hestetun, A: Overtaking av Stordalsprosjektet på E 134 i Etne kommune ogvegskilt

Fylkesutvalet torsdag 30. januar 2020

Tre spørsmål med svar frå fylkesordførar: Linje 5 (Marthe Hammer, SV, Ny E39 Skei-Byrkjelo (Knut Inge Andersen, FNB, Trygg gjennomføring av russefeiringa (Silja Ekeland Bjørkly, H)