Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda er eit sentralt forum for utviklingsarbeidet innanfor fag- og yrkesopplæringa i Vestland fylkeskommune.

 Nemnda er eit rådgjevande organ og har 12 faste medlemer.