Trafikktryggingsutvalet

Trafikktryggingsutvalet skal vere eit rådgjevande organ i saker om trafikkspørsmål, og i saker om koordinering av trafikktryggingsarbeidet i Vestland fylke.

Utvalet skal ha sju medlemmer, der fire av medlemmane skal vere frå utval for samferdsel og mobilitet, og tre av medlemmane skal vere frå kvart av dei andre hovudutvala.

I tillegg til dei valde medlemane, er følgjande institusjonar som representert i utvalsmøta:

  • Vest politidistrikt
  • Trygg Trafikk
  • Fylkeskommunens administrasjon
  • Vestland ungdomsutval
  • Statens vegvesen
  • Norges trafikkskoleforbund (NTSF)

Oversikt over møte og medlemmar i trafikktryggingsutvalet