Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Medverknadsorganet rådet for menneske med nedsett funksjonsevne skal ha ei rådgjevande rolle i den fylkeskommunale verksemda og skal ha rett til å uttale seg i saker om personar med funksjonsnedsetting.