Fylkesvalstyret

Fylkesvalstyret sitt arbeidsområde er tilrettelegging av val og kontroll med gjennomføring av val i kommunane.

Fylkesvalstyret sine medlemmar er personsamanfallande med fylkesutvalet i Vestland. Fylkesordførar er leiar.

Oversikt over medlemmane i fylkesvalstyret