Fylkesting for ungdom og Vestland ungdomsutval

Medverknadsorgana fylkesting for ungdom og Vestland ungdomsutval har ei rådgjevande rolle i den fylkeskommunale verksemda og har rett til å uttale seg i saker om ungdom.

Fylkesting for ungdom (FFU) har møte/samling ein gong i året. Vestland ungdomsutval (VU) er arbeidsutvalet – det utførande organet – til fylkesting for ungdom. Utvalet har ein valperiode på inntil to år.

Ungdommens planprogram 2020

Oversikt over medlemmar og møte kjem på denne sida i e-innsyn.