Fylkesordførar, fylkesvaraordførar og hovudutvalsleiarar

Her finn du kontaktinformasjon til Jon Askeland (Sp) som er fylkesordførar, Stian Davies (Ap) som er fylkesvaraordførar og dei fire hovudutvalsleiarane.

Jon Askeland

Jon Askeland

Fylkesordførar

Portrettfoto av Stian Davies

Stian Davies

fylkesvaraordførar

Portrettfoto av Jacob Nødseth.

Jacob Nødseth

leiar hovudutval for kultur, idrett og inkludering

Portrettfoto av Oddmund Klakegg

Oddmund Klakegg

leiar hovudutval for næring

Portrettfoto av Åsmund Berthelsen

Åsmund Berthelsen

leiar hovudutval for opplæring og kompetanse

Portrettfoto av Arve Helle.

Arve Helle

leiar hovudutval for samferdsel og mobilitet