Fylkesordførar, fylkesvaraordførar og hovudutvalsleiarar

Her finn du kontaktinformasjon til Jon Askeland (Sp) som er fylkesordførar, Natalia Golis (MDG) som er fylkesvaraordførar og dei fire hovudutvalsleiarane.

Jon Askeland

Fylkesordførar

Natalia Golis

Fylkesvaraordførar

Stian Davies

Leiar hovudutval for kultur, idrett og inkludering

Tor André Ljosland

Leiar hovudutval for næring

Karianne Torvanger

Leiar hovudutval for opplæring og kompetanse

Jannicke Bergesen Clarke

Leiar hovudutval for samferdsel og mobilitet