Fylkeseldrerådet

Medverknadsorganet fylkeseldrerådet skal ha ei rådgjevande rolle i den fylkeskommunale verksemda og skal ha rett til å uttale seg i saker om eldre.