Hovudutval for samferdsel og mobilitet

Utvalet har ansvar for å sikre at innbyggjarane og næringslivet har eit transportsystem som gjev miljøvenleg og trygg transport, tilstrekkelig mobilitet og tilgjenge til viktige reisemål.

Utvalet skal ha 15 medlemmar.

Oversikt over møte og medlemmar i hovudutval for samferdsel og mobilitet

Jannicke Bergesen Clarke

Leiar hovudutval for samferdsel og mobilitet