Send reiserekning

Folkevalde sender inn reiserekning elektronisk. Her finn du skjema.

Har du representert fylkeskommunen som folkevald eller delteke på politisk møte og har hatt utgifter på reisa, eller du har krav på møtegodtgjersle, kan du sende inn elektronisk reiserkning. 
 
Ta kontakt med Gunbjørg S. Hanssen om det er noko du lurar på.