Send reiserekning

Folkevalde sender inn reiserekning elektronisk. Her finn du skjema.

Har du representert fylkeskommunen som folkevald eller delteke på politisk møte og har hatt utgifter på reisa, eller du har krav på møtegodtgjersle, kan du sende inn elektronisk reiserekning. 

Korleis kjem eg inn i løysinga? 

Du vil innan kort tid få ei melding frå do.not.reply@platform.visma.com med informasjon om nye tilgangar. Dersom du ikkje har hatt ein Visma-brukar hos VLFK før vil e-posten og innehalde informasjon om korleis du aktiverer brukar. Følg instruksjon i mailen, og fortset til neste steg. 

Korleis registrerer eg ein reiserekning? 

I den nye reiserekningsløysinga kan du velje mellom utlegg for ulike delar av organisasjonen. For å gjere det lettare for deg er desse kategorisert i ulike kategoriar, utlegg aktuelle for politikarar er merka «Politisk». 

 Spørsmål?

Kontakt  Gunbjørg S. Hanssen om du har spørsmål.