Kontaktpersonar kommunal planrettleiing

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema for tilsette i seksjon for plan, klima og analyse.

profilbilde

Eva Katrine Ritland Taule

fagleiar, kommunal plan

profilbilde

Cathrine Grasdal

seniorrådgjevar, kommunekontakt for Alver, Austevoll, Etne, Sveio, Bømlo, Fitjar, Solund, Gulen, Austrheim , Fedje, Tysnes

profilbilde

Mona Elisabeth Steinsland

Seniorrådgjevar, by- og stadutvikling, kommunekontakt for Aurland, Høyanger

profilbilde

Sigrid Næsheim Bjercke

seniorrådgjevar, kommunekontakt for Bergen, Askøy

profilbilde

Bjørn Snorre Waage

spesialrådgjevar, villreinforvalting, naturmangfald, kommunekontakt for Eidfjord, Ullensvang, Ulvik

profilbilde

Arvid Hauge

rådgjevar, universell utforming, kommunekontakt for Bergen

profilbilde

Ingunn Bårtvedt Skjerdal

seniorrådgjevar, koordinator for regionalt planforum, kommunekontakt for Kvinnherad, Kvam, Vik, Årdal, Bremanger, Stad, Lærdal

profilbilde

Rannveig Berge

rådgjevar, kommunekontakt for Kinn, Luster, Sunnfjord, Stryn, Askvoll, Hyllestad, Fjaler, Gloppen

profilbilde

Frøydis Ones

seniorrådgjevar, regional planlegging og strategiar, berekraftsmåla, kommunekontakt for Øygarden, Bjørnafjorden

profilbilde

Marie Skaarseth Rørvik

rådgjevar, by- og tettstadutvikling, kommunekontakt for Voss

profilbilde

Hilde Brigtsen

seniorrådgjevar, kommunekontakt for Stord, Samnanger, Vaksdal, Osterøy, Modalen, Masfjorden og Sogndal.