Skal du sende brev til oss, lese politiske saker eller be om innsyn?

1. januar skifta Vestland fylkeskommune sak- og arkivsystem, frå ePhorte til Elements. Dette vil i ein periode føre til forlenga sakshandsamingstid og utvida høyringsfrist.

Forlenga sakshandsamingstid

Innføringa av nytt system kan føre til forlenga sakshandsamingstid generelt og forseinkingar ved bruk av ulike skjema i januar. Vi beklagar ulempene dette kan gi for våre innbyggjarar og andre samarbeidspartnarar, og vil anstrenge oss for at verknaden skal verta så liten som mogleg.

Utvida høyringsfrist til 15. januar

Grunna innføringa av det nye systemet har fylkeskommunen sendt brev til alle kommunar, der vi ber om at fylkeskommunen får utvida høyringsfrist i saker som kjem til høyring i perioden 10. desember til 15. januar.

Politiske saker

Politisk møtekalendar og nett-TV finn du her. Det gamle systemet vårt blir ikkje lenger oppdatert, og det nye er ikkje heilt oppe og går enno.

Postlista

Postlista blir no levert av Digdir. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller ei sak som hastar - send ein e-post til post@vlfk.no eller ring oss telefon 05557.

Tenk personvern! Vanleg e-post sendt over internett kan bli lest av uvedkommande. Send difor ikkje sensitive opplysningar via e-post. Dersom du treng sende sensitive personopplysningar til oss kan du nytte skjema sikker sending av post.