Innkjøp - Tendsign

TendSign er Vestland fylkeskommune sitt verktøy for å informere om konkurransar og motta elektroniske tilbod. Alle konkurransar i Vestland fylkeskommune vil i hovudsak verte publiserte på TendSign og i Doffin.

Gå til TendSign

Avtaleoversikt

Her kjem oversikt over Vestland fylkeskommune sine rammeavtalar.