Signerte brukontrakt i Solund – den største samferdslekontrakten i fylket

Vestland fylkeskommune signerte i dag kontrakt med Skanska AS om bygginga av Ytre Steinsund bru i Solund.

Foto av to personar som sit med dokument framføre seg på eit bord. Skjerm med illustrasjon av bru i bakgrunnen.
SIGNERTE: Vestland fylkeskommune og Skanska AS signerte kontrakten for bygging av Ytre Steinsund bru 29. juni. Grzegorz Gucwa, prosjektsjef i Skanska og Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune signerte kontrakten. (Foto: Heidi Ravnestad/Vestland fylkeskommune)

Brua skal krysse sundet mellom Hesteneset i nord og Guridneset i sør, og blir om lag 811 meter lang. Brua avløyser ferjesambandet Haldorsneset–Daløy, og sikrar innbyggjarane på Ytre Sula ferjefri tilkomst til resten av øykommunen og kommunesenteret Hardbakke.

Kart som syner kvar Ytre Steinsund bru i Solund kjem.

Blir bygd i lavkarbonbetong

Brua skal byggast som fritt-frambygg-bru, i spennarmert lavkarbonbetong. Brua har to senkekassar, som er undersjøiske fundament, og ho går over fire spenn, der det største spennet blir 260 meter.

– Landskapet her ytst i Sognefjorden er heilt fantastisk, og sjølve byggeprosessen blir veldig spennande. Brua blir eit flott byggverk, som vil lette kvardagen for innbyggjarane på Ytre Sula, seier Helge Jostein Follevåg, prosjektleiar i Vestland fylkeskommune.

Illustrasjon av bru som skal gå mellom to øyer ytst i havet i Solund.
Slik skal Ytre Steinsund bru sjå ut når ho står ferdig. (Illustrasjon: Skanska AS)

Prosjektet er finansiert gjennom statlege ferjeavløysingsmidlar og fylkeskommunale midlar. Kontrakten har ein verdi på i underkant av 800 millionar kroner. Det er den største samferdslekontrakten som er signert sidan Vestland fylkeskommune vart oppretta i 2020.

– Blir ei spektakulær bru

Utlysingsprosessen vart gjennomført som konkurranse med forhandlingar, og etter ei prekvalifisering var det tre entreprenørfirma som vart inviterte til å gje tilbod. To entreprenørar vart med til siste runde, og Skanska fekk oppdraget.

– Vi har ein ambisjon om å ha ein betydeleg posisjon innan brubygging i Noreg, og dette prosjektet passar veldig godt til vår kompetanse og gjennomføringskapasitet. Det blir ei spektakulær bru i vakker natur, og vi gler oss til å vere med å realisere dette viktige prosjektet for lokalsamfunnet ute på Ytre Sula, seier Gregor Gucwa, som er prosjektsjef med ansvar for bruer i Skanska Norge. 

To personar sit ved bord med dokument føre seg. Seks andre står bak dei.
Framme f.v.: Grzegorz Gucwa, prosjektsjef i Skanska og Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune. Bak f.v.: Gunnar Solbakken, leiar utbygging nord i Vestland fylkeskommune; Eirik Moen, prosjekteringsleiar i Skanska; Bjørn Morten Bruvik, prosjektleiar i Skanska; Gunnhild Vangsnes, seksjonsleiar planlegging og utbygging i Vestland fylkeskommune; Helge Follevåg, prosjektleiar for Ytre Steinsund bru i Vestland fylkeskommune. (Foto: Heidi Ravnestad/Vestland fylkeskommune)

Godt i gang med vegbygging

I samband med brubygginga er det også behov for nye tilkomstvegar både på Daløy og Ytre Sula. Vegdelen av prosjektet vart lyst ut i ein eigen entreprise, som starta opp i september 2022. Dei nye vegane er i ferd med å ta form, og arbeidet vert utført av Lesja Bulldozerlag på oppdrag for Vestland fylkeskommune.

Ny veg som er i ferd med å bli til i snautt terreng ytst i øykommunen Solund.
Bygginga av nye tilkomstvegar på Daløy og Ytre Sula er godt i gang. (Dronefoto: Vestland fylkeskommune)