Ukrainske pass og ID-kort er gyldige som billettar i Vestland

Ukrainske flyktningar kan i tida framover bruke ukrainske pass og ID-kort som billettar i kollektivtrafikken i Vestland.

illustrasjonsfoto av buss og bybane i Bergen sentrum
KOLLEKTIVTRAFIKK: Ukrainske pass og ID-kort blir no gyldige som billett på kollektivtrafikk fleire stadar i Europa, også her i Bergen sentrum og i resten av Vestland. (Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune)

Skyss tilbyr dermed flyktningar frå Ukraina å reise gratis på buss, båt, bybane og fylkesvegferjene mot framsyning av ukrainsk pass eller ID-kort.

Dette er ei solidaritetshandling, som no blir gjort fleire stadar i Europa. Føremålet er å støtte menneske som flyktar frå krigen i Ukraina, og gjere det lettare for dei å bevege seg rundt når dei kjem til andre land. Tiltaket gjeld førebels på ubestemt tid.

Kollektivselskapa i Viken og Oslo – Ruter, Brakar og Østfold kollektiv – har same tiltak for flyktningar frå Ukraina, også der på ubestemt tid.