Søker interessentar som kan ta imot stein

Vestland fylkeskommune ønskjer å kome i kontakt med offentlege eller private aktørar som har behov for store mengder stein.

Foto av anleggsarbeid med store steinmassar.
STEIN: Steinmassane kjem frå delprosjektet Slettebrekka–Hetlevik på Askøypakken. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Sprengingsarbeidet på ny fylkesveg mellom Slettebrekka og Hetlevik på Askøy vil resultere i at fylkeskommunen sit att med inntil 300 000 kubikk med steinmassar.

No vil prosjektgruppa gå i dialog med ein eller fleire aktørar for å finne mest mogleg samfunnsnyttig bruk av steinmassane. Bygginga av den nye fylkesvegen startar hausten/vinteren 2023.

Eigna som fyllmassar

Steinmassane utgjer i volum rundt 30 000 lastebillass, og sprengingsarbeidet skjer over ein periode på to år. Massane som blir henta ut på prosjektet er ein bergart som heiter middelskornet gabbro og er eigna som fyllmasse.

Prekvalifisering for vidare prosess

For å finne mest mogleg samfunnsnyttig bruk av steinmassar blir det ei prekvalifisering av interessentar for vidare prosess. Prosessen er open for alle statlege, fylkeskommunale, kommunale eller private aktørar som kan ha behov for alt eller delar av massane.

Interessentar som ønsker å kvalifisere seg for overtaking av overskotsmassar må melde interesse saman med skriftleg melding. Fristen for å melde interesse er 30. september.