Trafikktryggingsprisen til FAU ved Alversund skule

– Takk på vegne av Alversund skule og alle som skal nyte godt av prisen, seier Gry Sander-Fjeld og Geir Bruland Tonning etter at trafikksikringsgruppa til foreldreutvalet (FAU) ved Alversund skule er tildelt Trafikktryggingsprisen til Vestland fylkeskommune for 2021.

TRYGG SKULEVEG: Geir Bruland Tonning og Gry Sander-Fjeld i trafikksikringsgruppa til FAU ved Alversund skule får Trafikktryggingsprisen i Vestland av fylkespolitikar Marthe Hammer. Foto: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
TRYGG SKULEVEG: Geir Bruland Tonning og Gry Sander-Fjeld i trafikksikringsgruppa til FAU ved Alversund skule får Trafikktryggingsprisen i Vestland av fylkespolitikar Marthe Hammer. Foto: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune

Trafikksikringsgruppa i FAU ved Alversund skule får prisen på 50 000 kroner for engasjement over fleire år for trafikksikring rundt skulen og på skulevegen. Nestleiar i trafikktryggingsutvalet i Vestland fylkeskommune, Marthe Hammer, delte ut prisen på trafikktryggingskonferansen 2. desember i Terminus Hall i Bergen. Geir Bruland Tonning og Gry Sander Fjeld representerte trafikksikringsgruppa og tok imot prisen.

Sjå gleda hos elevane

– Vi oppmodar alle i FAU på skulane og foreldre elles om å engasjere seg i trafikktryggingsarbeidet og sjå gleda hos elevane når vi stiller opp. Då den nye skulen opna i haust, hadde vi refleksaksjon ein dag og resten av veka var FAU til stades for å få innarbeidd gode rutinar for avlevering og tilkomstrutinar for barn. Det vart betre for kvar dag, og vi fekk ein god start for den nye skulen. Vi har også fått god respons av foreldre og skulen, seier Gry Sander-Fjell og Geir Bruland Tonning.

Farleg skuleveg

Bruland Tonning har vore engasjert i FAU ved Alversund skule i ni år.

– Vi bur i Kvamsvåg og har den farlege skulevegen fylkesveg 404 Kvamsbrekko. Dette er eitt døme på fleire farlege tilkomstvegar til skulen vi har jobba mykje med for å få lagt betre til rette for mjuke trafikantar. Vi har sendt mange epostar, vore i mange møte, sendt mange innspel til både kommunen, fylket, regionalt og nasjonalt for å få utbetringar. Vi har jobba og jobba for ein trygg og sikker skuleveg og har godt samarbeid med skulen, kommunen, Trafikkfagleg Samarbeidsutvalg - Nordhordland (TSU) og fylket. Kvart år gjennomfører vi refleksaksjon i samarbeid med TSU som omfattar friviljuge i politi, brannvesen, ambulanse og Trygg Trafikk. TSU stiller mellom anna opp med oss når vi har refleksaksjon og gir oss refleksmateriell og personell til rådvelde, seier Bruland Tonning. 

Kinobillettar og pizza

For å engasjere elevane i arbeidet med trafikktrygging har trafikksikringsgruppa gjennomført konkurransar der dei arbeider med haldningar og premierer bruk av refleks. 

– Pengane vi har fått, skal gå til det vidare trafikktryggingsarbeidet og til premie til elevane for god innsats. Det kan til dømes vere kinobillettar og pizza, seier Gry Sander-Fjeld og Geir Bruland Tonning. 

– I tillegg til å auke bruk av refleks, innarbeide gode avleverings-/tilkomstrutinar for barn, utbetre og legge tilrette for betre skulevegar for mjuke trafikantar, har vi også årleg ein Aktiv skuleveg-aksjon. Då blir elevar premiert om dei syklar eller går til skulen, seier Geir Bruland Tonning. 

Engasjement til inspirasjon

Prisutdeler Marthe Hammer seier formålet med prisen er å løfte fram godt arbeid over lang tid.

– I trafikksikringsgruppa ved Alversund skole er det vaksne som nettopp ønskjer å få til ein trygg skuleveg og gode reisevaner. Foreldreengasjementet har vart over fleire år, og i arbeidet med nye Alversund skule har dei vore opptatt av å finne gode køyremønstre til skulen. Den 19. oktober kunne elevane ta i bruk den nye skulen og idrettsanlegget i Alversund. Trafikksikringsgruppa har også i overgangen til ny skule vist stort engasjement, mellom anna gjennom refleksaksjonar og ved å stå langs skulevegen for å sikre at elevane kjem trygt fram. Dette er viktig innsats i arbeidet med trygge skulevegar. Engasjementet er til inspirasjon for trafikksikringsarbeidet ved andre skular. Vi er glade for å kunne tildele prisen til trafikksikringsgruppa ved Alversund skole, seier Marthe Hammer.

Trafikktryggingsprisen for 2021 er ein plakett og 50 000 kroner.
Trafikktryggingsprisen for 2021 er ein plakett og 50 000 kroner.