Signerer avtale om frivilligsamarbeid

Vestland fylkeskommune og Frivillighet Norge har inngått avtale om samarbeid. Avtalen blir signert under konferansen om frivilligpolitikk i kommunane fredag 28. mai.

illustrasjonsfoto som syner ungar som leikar
AKTIVITET: Frivillige lag og organisasjonar er viktige for å skape aktivitet, engasjement og tillit i samfunnet. Forskar Håkon Solbu Trætteberg har funne ut at ein kommunal frivilligpolitikk er med og styrker samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunane. Dette blir tema på konferansen 28. mai. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Fylkesordførar Jon Askeland og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge signerer intensjonsavtalen om samarbeid på den digitale konferansen.

– Avtalen med Frivillighet Norge vil gje fylkeskommunen eit løft i arbeidet for frivillig sektor i Vestland. Det vil også styrke arbeidet vårt ut mot kommunane, som er viktige støttespelarar for frivilligheita i fylket. Frivillig arbeid skaper aktivitet, engasjement og tillit, slår fylkesordføraren fast.

Løft i frivilligarbeidet

Stian Slotterøy Johnsen er også glad for å ha fått på plass avtalen med fylkeskommunen. 

– Frivilligheita og fylkeskommunen har gjensidig interesse av eit tettare samarbeid, både innanfor kultur, folkehelse og på andre samfunnsområde. Vi er glade for å kunne bidra til at Vestland utviklar ein heilskapleg fylkeskommunal frivilligheitspolitikk. Målet er at dette skal styrke heile breidda av frivillig sektor, både regionalt og i kommunane, seier han.

Målet med den digitale konferansen 28. mai er å mobilisere og inspirere kommunane i Vestland til å utvikle og vedta politikk for frivillig sektor i samarbeid med frivilligheita. Tittelen på konferansen er Auka samspel gjennom kommunal frivilligpolitikk.

Viktig med frivilligpolitikk i kommunane

Håkon Solbu Trætteberg ved senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor har forska på kommunal frivilligheitspolitikk og deltek på konferansen. Han har funne at ein slik politikk er med å styrke samarbeidet mellom kommunar og frivillig sektor, spesielt innan integrering.

Bjørn Lindstad og Vanja Konradsen i Frivillighet Norge deltek også. Dei vil inspirere kommunane til korleis dei kan utvikle ein god frivilligpolitikk og mobilisere etter koronakrisa.

Det blir i tillegg innlegg ved Marianne Hafte, ved Frivilligsentralen i Flekkefjord og Kari Valle, leiar i Vestland frivilligsentralar. Frå avdeling for kultur, idrett og inkludering i fylkeskommunen innleiar Sissel Lillebø Aarseth om frivilligheit og kultur som del av planlegginga i kommunane og Åge Avedal om den nye frivilligstrategien for Vestland.