Gir 150 000 kroner til TV-aksjonen

Fylkesutvalet i Vestland har vedteke å gje 150 000 kroner til TV-aksjonen i oktober. Pengane skal gå til kamp mot barneekteskap.

KAMP MOT BARNEEKTESKAP: Dei innsamla pengane skal gå til kampen mot barneekteskap. (foto: Plan Internasjonal Norge)
KAMP MOT BARNEEKTESKAP: Dei innsamla pengane skal gå til kampen mot barneekteskap. (foto: Plan Internasjonal Norge)

Vedtaket i fylkesutvalet var samrøystes. TV-aksjonen går av stabelen søndag 24. oktober. NRK har tildelt innsamlingsaksjonen til bistandsorganisasjonen Plan. Den driv utviklingsarbeid på grasrota i meir enn 50 land og arbeider for at barn skal få helsetenester, skulegang og bli verna mot vald og overgrep.

Fem land

– Dei innsamla pengane skal i år spesielt bli brukt for å hindre barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. I desse fem landa er problemet med barneekteskap størst, seier fylkesordførar Jon Askeland.

Barneekteskap bremsar utvikling og opprettheld fattigdom. Under aksjonsnamnet «Barn, ikke brud» skal Plan nå ut til tre millionar menneske for å få slutt på barneekteskap og at jenter skal få høve til å velje eiga framtid.

Få ny sjanse

Pengane skal mellom anna gå til å støtte jenter som har gifta seg og blitt mødre i ung alder, samt skape nye sjansar for jenter som har kome seg ut av ekteskapet og som står på bar bakke.