Begeistra av framoverlent næringsliv

- Me er medeigar i Innovasjon Norge, og dei er vår viktigaste finansielle medspelarar til utvikling i fylket. Det har vore eit særs inspirerande møte i Odda med Innovasjon Norge-sjefen, Håkon Haugli, seier fylkesordførar Jon Askeland.

MØTTE DET LOKALE NÆRINGSLIVET: På toppmøtet mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Odda fekk deltakarane møte det lokale næringslivet. Her  er Inge Håvard Aarskog, næringssjef i Ullensvang kommune, fylkesordførar Jon Askeland, fylkeskommunedirektør Rune Haugsdal og Roald Aga Haug, ordførar i Ullensvang kommune, i dialog. Foto: Ernst Olsen / Hardanger Folkeblad
MØTTE DET LOKALE NÆRINGSLIVET: På toppmøtet mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Odda fekk deltakarane møte det lokale næringslivet. Her er Inge Håvard Aarskog, næringssjef i Ullensvang kommune, fylkesordførar Jon Askeland, fylkeskommunedirektør Rune Haugsdal og Roald Aga Haug, ordførar i Ullensvang kommune, i dialog. Foto: Ernst Olsen / Hardanger Folkeblad

Torsdag denne veka hadde han invitert til stormøte i Hardanger. Leiinga i Innovasjon Norge møtte politisk leiing i Vestland til sitt årlege toppmøte.

Best på å søke moglegheiter

- Hovudfokuset har vore korleis me kan støtta næringslivet vårt i det grøne skiftet. Då er det ekstra kjekt å få tilbakemelding på at næringslivet i Vestland er dei beste til å søkje moglegheitene som ligg i dette skiftet, seier Askeland.

På møtet deltok ei rekke representantar frå leiinga i Innovasjon Norge og Vestland fylkeskommune. Blant desse fylkesvaraordførar fylkesvaraordfører Natalia Golis og fylkeskommunedirektør Rune Haugsdal.

Besøkte bedrifter

Møtedeltakarane besøkte både bedrifter og næringsorganisasjonar i Odda og området rundt, mellom anna Hardanger industri og smelteverka Tizir og Boliden.

– Me fekk presentert tal som syner at sjølv om 12 prosent av Innovasjon Norge sine midlar går til vår region, så er det heile 23 prosent av midlane til miljøomlegging som går vår veg. Som fylkesordførar gler eg meg også over å sjå at Innovasjon Norge-leiarane er overbegeistra over møtet med det framoverlente næringslivet i Hardanger og Odda.