Restauksjon av løyve til lakseoppdrett

I perioden 2. oktober til 5. oktober kl. 23.59 vil det vere mogeleg å by på restkapasitet til lakseoppdrett. Då vil useld kapasitet frå auksjonen i 2022, tilbys på nytt.

Matfiskeanlegg, ei open merd.
Illustrasjonsfoto fiskeoppdrett (Illustrasjonsfoto: Sølve Sondbø)

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsette forskrifta om sal av restkapasitet gjennom auksjon. Den opnar måndag 2. oktober, og varer til utgangen av torsdag 5. oktober.

Det finnes meir informasjon på Fiskeridirektoratets temaside om restauksjonen: Restauksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret 2023 (fiskeridir.no)