foto av kunstverket Kjankaren langs bybanetraseen. Det er turkis lys på ein tunnelvegg.

Kjankaren

Å «kjanke» er eit gammalt bergensuttrykk om barn som heng seg etter bussen midtvinters og lar seg dra på glatte sko.

Tittel
Kjankaren
Kunstnar
Gisle Frøysland
Stad
Skjoldtunnelen
Materiale
LED-lys
Årstal
2015

Frøysland har laga ein elektronisk kjankar.

På begge sider av tunnelveggen er store panel med LED-lys. Når Bybanen passerer vil elektroniske sensorar starte ein flokk med lysande «kjankarar» som følgjer vogna innover i tunnelen.

Videoen syner ei bybanevogn som køyrer inni tunnel og kunstverket som lyser ved sidan av.

Kunstverket er eigd av Vestland fylkeskommune.