Lisensar for bruk av foto, musikk og andre åndsverk

Dei fleste objekta i Fylkesarkivet sine webarkiv er merka med ei opplysning om om, og eventuelt korleis, du kan gjenbruka materialet. Her finn du ei skildring av kva dei ulike betyr. Dersom lisens ikkje er oppgitt på objektet må du ta kontakt med Fylkesarkivet før du gjenbruker materialet.