Stord kommune

Langeland barneskule

Pilotprosjekt i samarbeid med OPAFORM

Plankart prosjektskisse
Illustrasjon: OPAFORM

Sjå heile rapporten her: Pilotprosjekt frå Langeland barneskule, Stord kommune.